WYSIWYG Web Builder
FOCUS
ROERMOND
HORN
INTERVISIE
SUPERVISIE, COACHING EN REÏNTEGRATIE
BEGELEIDE INTERVISIE

Begeleide intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij een groep collega’s,  onder begeleiding van een intervisor regelmatig samenkomt. Door met en van elkaar te leren volgens  een bepaalde methode krijg je inzicht in je eigen wijze van  handelen en leer je patronen te herkennen en te verbeteren.

Beurtelings brengen de leden van de intervisiegroep actuele ervaringen uit het werk in. Onderling wordt hulp geboden met het leren omgaan van de als probleem ervaren situatie. De begeleiding is erop gericht de deelnemers de methodiek aan te leren waarna zij na een aantal sessies de intervisie onbegeleid kunnen voortzetten.

Een intervisiegroep bestaat gemiddeld uit zes tot acht deelnemers.