Over Focus
Supervisie
Coaching
Consultatie
Profielen
Contact
Links
Intervisie
FOCUS ROERMOND en FOCUS HORN zijn afzonderlijke organisaties die door inzet van specifieke kennis, ervaring en kwaliteiten gezamenlijk een pakket aan professionele begeleidingsvormen aanbieden.

FOCUS geeft professionele ondersteuning aan mensen die:

 

· werkzaam zijn in uiteenlopende functies en werkvelden
 

· een evenwicht zoeken tussen draagkracht en draaglast
 

· onder druk staan van een dreigend conflict of burnout
 

· nieuwe keuzes willen maken in hun loopbaan
 

· op zoek zijn naar zingeving binnen werk en privé
 

· hun vaardigheden willen uitbreiden
 

· inzicht willen krijgen in hun functioneren binnen een organisatie
 

· in hun dagelijkse werk of opleiding behoefte hebben aan ondersteuning
 

· een frisse kijk willen behouden op hun dagelijks handelen

 

Over Focus
Over Focus

OVER FOCUS   |  SUPERVISIE  |  COACHING  | CONSULTATIE  |  INTERVISIE  |  PROFIELEN  |  CONTACT  |  LINKS

FOCUS ROERMOND en FOCUS HORN zijn afzonderlijke organisaties die door inzet van specifieke kennis, ervaring en kwaliteiten gezamenlijk een pakket aan professionele begeleidingsvormen aanbieden.